Helyzetkép a munkaerőpiaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein

Az Apáczai Alapítvány által támogatott kutatást az a felismerés hívta életre, hogy – főként a megfelelő anyagi források hiányában – az erdélyi magyarlakta vidékeken eleddig nem készlt átfogó mennyiségi elemzés a munkaerő-piac munkáltatói (keresleti) oldaláról. Született néhány próbálkozás, amely az intézményes oktatásból a munka világába történő átmenetre figyelt az erdélyi magyar fiatalok körében, megfelelő empirikus háttéranyag híján a megfogalmazott kérdésfelvetések nagyrésze azonban a problematizálás szintjén maradt. Ezek az elemzések azonban egyértelműen rámutattak arra, hogy Erdélyben, az oktatás magas standardizáltsága és vokacionalitása ellenére nagy az aszinkronitás a magyar nyelvű intézményes képzés és a munkaerő-piaci elvárások között, az erdélyi magyar fiatalokat az elsődleges munkaerőpiacon alacsony versenyképesség jellemzi.

A kérdés további vizsgálatára ebben a kutatásunkban az erdélyi megyék munkaerőpiacának keresleti oldalát kívántuk megvizsgálni. A kutatás fő célkitűzése volt, hogy árnyalt képet alkossunk a.) a munkaerőpiac keresleti oldalának összetételéről, b.) Az alkalmazott munkaerő összetételével és rekrutációjával kapcsolatos adatokról, c). a gazdasági szervezetek (vállalatok, vállalkozások) jövőbeni terveiről a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatban. 

A kutatás két fázisban zajlott:

Az első fázisban a témával kapcsolatos regionális és megyei szintű statisztikai adatok elemzését végeztük el: áttekintettük a gazdasági aktivitásra, foglalkoztatottságra, munkanélküliségre vonatkozó legfontosabb mutatókat valamint a piaci szereplők alapvető jellemzők szerinti összetételét (alkalmazottak száma, üzleti forgalom, bruttó beruházás mértéke stb.). Ez a munkafázis 2006 májusa és októbere között zajlott; a munkában a Max Weber Társadalomkutató Központ 3 kutatója vett részt.

A kutatás második fázisában egy telefonon történő kérdőíves adatfelvételre került sor, melynek alanyai az aktív kereskedelmi társaságok és részvénytársaságok humán erőforrás-gazdálkodásáért felelős vezetői voltak. A próbakérdezés 2006 szeptember-októberében, a tulajdonképpeni felvétel pedig 2006 novembere és 2007 februárja között zajlott. A lekérdezésben összesen 27 kérdezőbiztos, az adatrögzítésben 3 személy vett részt, a kutatás szakmai és adminisztratív koordinációját, az adatfeldolgozást, valamint a tanulmány elkészítését a Max Weber Társadalomkutató Központ két munkatársa végezte.

A kutatás nyomán gyorsjelentés és tanulmány is készült, amely az Erdélyi Társadalom 2008/1. számában jelenik meg.

  • Csata Zsombor: Helyzetkép a munkaerő-piaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein.

Támogatóink

BGA logo 2022

 

 

Communitas logo vizszintes sotet hatteren

© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2023.

Search