Erdélyi Magyar Középiskolások 2020 – Online kérdőíves kutatás

Kutatási adatlap

Image

Az Erdélyi Magyar Középiskolások 2020 kutatás 2020 márciusában kezdődött és az online felmérést 2020 júniusának elején zártuk le. A kutatás célja az erdélyi magyar középiskolásokat is érintő legégetőbb társadalmi kérdések feltérképezése. A kérdőív a következő tematikákból és kérdéskörökből állt össze: internethasználat és digitális jelenlét, FoMO (kimaradástól való félelem) jelensége, cyberbulling, azaz az online zaklatás jelensége, értékrend és megelégedettség, ökotudatosság és környezetvédelem, valamint a Vibe kolival kapcsolatos kérdések. A kérdőív célcsoportja a középiskolába járó 14-19 éves, erdélyi magyar népesség volt, megkeresésük célirányosan történt,a Max Weber Alapítvány, a BBTE Szociológiai Intézet honlapjain, iskolai és ifjúságszervezeti levelezőlistákon, Facebook csoportokban, valamint az erdélyi magyar világhálós portálokon népszerűsítettük, valamint  az adatokat nem szerint súlyoztuk a későbbiekben.

A kérdőívet összesen 1086-an töltötték ki, ebből a teljes kérdőívkitöltők 657-en voltak (utóbbi az értékrend, Vibe kolival kapcsolatos kérdések, valamint az online bántalmazással kapcsolatos számadatok).

A kutatás a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány , a Max Weber Szakkollégium és HR Klub, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, valamint a Babeș-Bolyai Tudományegyetem együttműködésében, valamint az Import Direct támogatásával jött létre.

A felmérés megvalósításában humánerőforrás-menedzsment, valamint szociológia szakirányokon hallgató diákok vettek részt: Becsky Panna, Bocz Henrietta, Göthér Zoltán, valamint Hegyi Kamilla. A kutatás koordinátorai: dr. Dániel Botond, Rusu Szidónia és Stanik Bence voltak.

A kutatás eredményeiből eddig egy gyorsjelentés, szemináriumi dolgozatok, valamint egy tanulmány született.

Területek:

középiskolások, internethasználat, digitális jelenlét, FOMO (kimaradástól való félelem) jelensége, cyberbullying (online zaklatás), értékrend, elégedettség, ökotudatosság és környezetvédelem

Munkatársak:

Rusu Szidónia, Dániel Botond, Stanik Bence, Becsky Panna, Bocz Henrietta, Göthér Zoltán, Hegyi Kamilla

Időtartam:

2020

Támogató:

Import Direct

 

Publikációk:

Rusu Szidónia (2021): Internethasználati szokások és digitális megosztottság az erdélyi magyar középiskoláskorú fiatalok körében. IN: Média és Identitás Tanulmánykötet (publikáció alatt)

 

Támogatóink

BGA logo 2022

 

 

Communitas logo vizszintes sotet hatteren

© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2024.

Search