2 10

Alapítvány

Az alapítvány a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia tanszékének háttérintézménye.

1999-ben a senior szakkollégiumi tagok kezdeményezésére jön létre a Max Weber Társadalomkutató Központ, amely a kutatói tevékenységüket folytatni kívánó diplomásoknak nyújt intézményi hátteret. Ennek keretében a társadalomtudományi kutatás mellett egy saját szociológiai folyóirat, a WEB szerkesztői tevékenysége is folyik. Ugyanebben az évben sor kerül a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány bejegyzésére is, amely a Szakkollégium és a Kutatóközpont jogi hátterét hivatott biztosítani.

Az alapítvány története

A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány elődje az 1994-ben alakult Max Weber Szociológiai Szakkollégium. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem szociológus hallgatóinak kezdeményezéseként létrejött szakollégium kezdetben a Collegium Transsylvanicum Alapítvány égisze alatt működött. Fő feladatának kezdettől a kolozsvári szociológiai képzésen belüli tehetséggondozást, az egyetemi képzés konstruktív kiegészítését tekintette. A Szakkollégium ma is működik, immár a Max Weber Alapítvány keretében.

1999-ben a senior szakkollégiumi tagok kezdeményezésére jön létre a Max Weber Társadalomkutató Központ, amely a kutatói tevékenységüket folytatni kívánó diplomásoknak nyújt intézményi hátteret. Ennek keretében a társadalomtudományi kutatás mellett egy saját szociológiai folyóirat, a WEB szerkesztői tevékenysége is folyik. Ugyanebben az évben sor kerül a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány bejegyzésére is, amely a Szakkollégium és a Kutatóközpont jogi hátterét hivatott biztosítani.

Az alapítvány

Az alapítvány a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia tanszékének háttérintézménye, amely három feladatot lát el:

 • a kutatói tevékenységek és az egyetemi képzéssel kapcsolatos egyes programok számára non-profit jogi hátteret biztosít (vendégtanár-program, könyvtár-program, infrastuktúra-teremtés és fenntartás stb.)
 • a BBTE Szociológia Tanszék munkatársai számára kutatóintézetként szolgál;
 • a szociológus és antropológus diákok számára az elitképzést szolgáló szakkollégiumot működtet.

Az alapítvány céljai

 • A szociológia és antropológia szakokon tanuló egyetemi hallgatók szakmai felkészítését segítő feltételek teremtése az egyetem nyújtotta feltételek kiegésztéseként.
 • A BBTE Szociológia Tanszék kutatói tevékenységének segítése.
 • Az egyetemi hallgatók kutatási tapasztalatainak gazdagítása, kutatásokba való bevonásuk révén.
 • Konferenciák, tudományos fórumok szervezése a társadalomtudományok területén a tudományos tevékenység fejlesztése céljából.
 • Szakanyagok és szakfolyóiratok kiadása a társadalomtudományok területén.
 • Hazai és nemzetközi együttműködés kialakítása társadalomtudományok terén kutató és oktató intézményekkel.
 • A kolozsvári szociológia-képzésben részt vevő tanárok és egyetemi hallgatók közötti együttműködés támogatása.

Az alapítvány vezetősége

 • Dr. Veres Valér – kuratóriumi elnök,
 • Kiss Zita – igazgató (Max Weber Társadalomkutató Központ)
 • Drd. Kiss Dénes – irodavezető, programirányító (Max Weber Szakkollégium).

Az igazgatótanács tagjai:

 • Dr. Magyari Tivadar,
 • drd. Csata Zsombor,
 • drd. Geambasu Réka,
 • drd. Kiss Dénes,
 • drd. Pásztor Gyöngyi,
 • drd. Péter László,
 • Dr. Veres Valér.
© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2021.

Search