Fesztiválkutatások - ifjúságszociológiai vizsgálatok

Félsziget Fesztivál 2005-2013
Electric Castle Fesztivál 2015-2016

A Félszigetkutatás ötletét az évek óta megszervezésre kerülő Sziget-vizsgálat sorozata ihlette. A Sziget Fesztiválon 2000-től rendszeres, nagymintás statisztikai adatfelvétel zajlott. A felmérés elsősorban ifjúságszociológia kérdésköröket vizsgált.

A Félsziget illetve az Electric Castle kutatás a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének együttműködésében valósult meg.

A kutatás célja a fesztiválra ellátogató fiatalok fogyasztói profiljának megrajzolása.

Kutatási kérdések:

 • Milyen fogyasztói, illetve életstílus szerinti csoportok különböztethetők meg?
 • Mi jellemző az egyes csoportok fogyasztói státusára/magatartására?

A vizsgálat módszertanilag három pillére támaszkodott. Első pillére egy kontaktlapos adatfelvétel, mely a fesztiválozók szocio-demográfiai profiljának körvonalazását tűzte ki célul. A második pillért a kérdőíves adatfelvétel képezte. Mindezek mellett interjúk és fotók is készültek.

Az eredményekből több tanulmány és konferenciaelőadás is született.

Területek:

Ifjúság, jövőkép, szabadidő, kulturális fogyasztás, migráció, feszültségoldó technikák használata, zenestílus

Munkatársak:

Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Veres Valér

Időtartam:

2005-2016

 

Publikációk:

 • https://epa.oszk.hu/00400/00458/00107/2005honap11cikk1167.htm
 • Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Veres Valér. 2017. Patterns of Leisure Time Activities in the Context of a Youth Festival in Romania In. Zsuzsanna Benkő, Ishwar Modi, Klara Tarkó (Eds.) Leisure, Health and Well-Being. Palgrave Macmillan,
 • Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Veres Valér. 2013. Obiceiuri de petrecere ale timpului liber ale tinerilor participanţi la Festivalul Peninsula din Târgu Mureș. (Szabadiő-fogyasztás a marosvásárhelyi Félsziget-fesztivál résztvevői körében) In. Luca, S. (Ed.) Tânăr în România. Noi valori, noi identități, Editura Institutul European, Iaşi
 • Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Szabó Júlia. 2011. Fiatalok szabadidős fogyasztása, önállósodása és jövőképe a marosvásárhelyi Félsziget-vizsgálatok alapján. In. Kiss T., Barna G., Kozák Gy. (Szerk). Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kriterion, Kolozsvár
 • Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Szabó Júlia. 2010. Consum în timpul liber, autonomie şi planuri de viitor ale tinerilor. (Fiatalok jövőképe és szabadidős fogyasztás) In. Revista de Pedagogie, nr. 58 (4)
 • Kiss Zita. Plugor Réka, Szabó Júlia: Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a Félszigeten. In. WEB Max Weber Szakkollégium kiadványa, 2006/ 14-15, 63-72

Konferencia előadások:

 • 2009. Romániai fiatalok és a magyar ifjúság. Összehasonlító szempontok - (Szabó Júlia, Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka, Veres Valér: A Félsziget-Fesztivál ifjúsága a szociológiai vizsgálatok tükrében), Kolozsvár
 • 2010. Youth Conference– New challenges in Europe and Hungary. Ercsei Kálmán, Kiss Zita. Plugor Réka, Szabó Júlia: Youth profiles Youngsters' leisure time and future orientation at Peninsula Festival. Szeged, Budapest
 • 2010. XVII ISA World Congress of Sociology - Szabó Júlia, Ercsei Kálmán, Kiss Zita, Plugor Réka: Youngsters' leisure time preferences and consumption participating at two Central and Eastern European Festivals, Gothenburg
 • 2016. 9th International Conference on Social Science Methodology – Szabó Júlia: Youngsters’ leisure time and cultural consumption, Leicester

Kapcsolódó hírek:

Támogatóink

BGA logo 2022

 

 

Communitas logo vizszintes sotet hatteren

© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2024.

Search