Iskolai mobilitás és továbbtanulási aspirációk az erdélyi fiatalok körében

A kutatás során a munkacsoport tagjai a generációk közötti iskolai mobilitás és az iskolaválasztás szociológiai dimenzióit vizsgálták az erdélyi magyar fiatalok körében. Az iskolai mobilitással kapcsolatos szakirodalommal való ismerkedés a hallgatók körében az olvasószemináriumok során történt meg. Ezt követően került sor a már meglévő – az erdélyi magyarságra reprezentatív – felmérések másodelemzésére, melynek nyomán az alábbi tanulmányok születtek:

  • Csata Zsombor: Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében
  • Csata Zsombor: A származás hatása az iskolai továbbtanulásban az erdélyi magyar fiataloknál
  • Csata Zsombor: Az iskoláztatás nyelvének szociológiai háttere Erdélyben
© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2021.

Search