VI. Szociológus Napok

6szocnapok hadas miklosA VI. Szociológus Napokat május 26-27-én szervezte meg a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány és a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete. Az esemény május 26-án, csütörtökön, 16:30-kor kezdődött a résztvevők regisztrálásával, majd két napon keresztül előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel folytatódott.

A rendezvény első számú célcsoportja az egyetemisták voltak, főként a társadalomtudományi szakos hallgatók (szociológia, szociális munka, antropológia, emberi erőforrás menedzsment), de ugyanakkor szívesen látottak voltak mások is, akik az idei témák iránt érdeklődtek. A Szociológus Napokat, mint tanórán kívüli tevékenységeket, fontos lehetőségnek tekintjük a diákok életében, mivel olyan témákat dolgozunk fel, amelyekre a tanév alatt kevésbé van lehetőség, és a diákok a saját tanáraikon kívül meghívott szakemberekkel is találkozhatnak. Fő célunk a szociológiai látásmód népszerűsítése a szélesebb közösségben, különböző társadalmi problémák tematizálása (az előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken keresztül), valamint a szociológusi pálya promoválása.

A rendezvény első napjának fő témája a roma közösségek kutatása volt. A hivatalos megnyitó után Illyés Szabolcs az EMET és a Chrisdimen Alapítvány munkatársa tartott előadást a roma vallási közösségek antropológiai vizsgálatának módszertani kérdéseiről, majd Horváth István szociológus, egyetemi tanár, a Romániai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója a romániai szegregált roma közösségek helyzetéről beszélt. A nap utolsó eseménye egy kerekasztal beszélgetés volt amely a Romániában megvalósult romakutatásokról szólt. A beszélgetés során módszertani problémák és elméleti eredmények is elhangzottak. A beszélgetés résztvevői mind szociológusok voltak, akik különböző romakutatásokban vettek részt (és/vagy koordináltak): Horváth István, Pásztor Gyöngyi, Péter László, Veres Valér, Rat Cristina, Kiss Tamás, Bartha Zsuzsanna, Bodó Izabella.

A pénteki nap 16 órakor kezdődött a diákok bemutatásaival, mint például:

  • Gáspár Szeréna: Diáktanács: szervezet, baráti társaság, szubkultúra?
  • Dakó Harold: Fogyasztói identitás és csoportnormák az Apple termékek fogyasztói körében
  • Fazakas Aliz: Kolozsvári magyar szociális szervezetek önkéntes-foglalkoztatási gyakorlata.

Ezután 18 órai kezdettel Hadas Miklós, szociológus, a Corvinus Egyetem professzora tartott előadást a nyugati férfibeállítódások hosszú távú átalakulásának vizsgálatáról, „A vulkán megszelidítése” címmel. A nap és a rendezvény záróelőadását Turóczi Ildikó orvos, antropológus tartotta kameruni tereptapasztalatairól, a maláriáról és a tradicionális és modern gyógyászatról.

A fent említett célokkal összhangban a Szociológus Napok fő eredményei a következők: érdekes és tartalmas szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések, amelyek hozzájárultak a diákok elméleti tudásának gyarapodásához és a gyakorlati, kutatási eredmények megismeréséhez, a szociológiai nézőpont bemutatása a tágabb közönségnek, a társadalmi problémákra való figyelemfelhívás, valamint a szociológus szakma promoválása.

  • 6szocnapok_dako_harold
  • 6szocnapok_daniel_botond
  • 6szocnapok_fazakas_aliz
  • 6szocnapok_gaspar_szerena
  • 6szocnapok_hadas_miklos

A rendezvény főtámogatói a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány voltak. További támogatónk a Borsarock borszaküzlet volt. Médiapartnereink a maszol.ro és a Transindex hírportál, valamint a Kolozsvári Rádió.

A rendezvény honlapja: http://maxweber.ro/szociologusnapok 

Támogatóink

BGA logo 2022

 

 

Communitas logo vizszintes sotet hatteren

© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2024.

Search