A szakkollégium tevékenységei a 2010/2011-es tanévben

A 2010-2011-es tanévben a Max Weber Szakkollégium programjai a következők voltak:

  • Romakutató szeminárium
  • Szociológiai napok előadássorozat
  • Interdiszciplináris társadalomtudományi diákkonferencia
  • Kerekasztal-beszélgetés – „Foci és társadalom”
  • Kerekasztal-beszélgetés – „Szociológia a társadalomszervezésben”
  • Filmklub – Románia külföldi filmrendezők szemével

Romakutató szeminárium

A romakutatások aktuális nemzetközi és hazai szakirodalmáról tartott szemináriumot két meghívott előadó, dr. Fosztó László és Toma Stefánia, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatói.

Szociológiai napok előadássorozat

A Szociológiai Napok előadássorozat keretében, két napon át tartó rendezvény keretében, szakkollégiumunk aktuális szociológiai témákban hívott meg előadókat. Elhangzott előadások:

Hadas Miklós - Sport és társadalmi identitás, avagy a glokalitás variációi

Horváth István - Húsz év migráció és ami majd ezt követi. Románia a nemzetközi migráció kontextusában

Kiss Tamás - A nemzetiségi társadalmi egyenlőtlenségek változása Erdélyben

Magyari Tivadar - A média nemzetközi szabályozása. Az EU audiovizuális politikája

Máté István - Kameruni ifjúság

Pápay Orsolya - Szép virtuális világ, avagy a sokszereplős online szerepjátékok titokzatos világa

Papp Z. Attila - Az elit kisebbsége avagy a kisebbség elitje?

A rendezvény nem szakkollégisták számára is nyitott volt.

 

Interdiszciplináris társadalomtudományi diákkonferencia – „Bajnokok Ligája”

E konferencia olyan fórumot képezett, amelyen a különböző társadalomtudományi területekben jeleskedő diákok találkozhattak és bemutathatták kutatási eredményeiket. Mindezt, egy olyan szakmai zsűri előtt, aki nem föltétlenül akadémiai körökben tevékenykedik, továbbá, társadalomtudományi szakfolyóirat szerkesztésében is jelentős szerepet vállal. Az előadók kiválasztása a 2010-es ETDK győztesei közül történt, ez a tény inspirálta a névválasztást.

 

Kerekasztal-beszélgetés – „Foci és társadalom”

E kerekasztal keretében Hadas Miklós, magyarországi szociológus, a KVSC szurkolótábor vezetője és más érintett szereplők a foci társadalmi vonzatairól beszélgettek kötetlenül, arra irányítván a figyelmet, hogy a foci mennyire szoros kapcsolatban áll a kollektív identitástudattal azáltal, hogy képes tömegeket mozgósítani és lehetőséget kínál az érzelmek nyilvános kifejeződésére. Aktualitása napjainkban is jól érzékelhető. 

 

Kerekasztal-beszélgetés – „Szociológia a társadalomszervezésben”

A szociológia gyakorlati alkalmazhatóságának különböző vetületeit játuk körül, olyan szociológiát végzett személyekkel, akik a társadalomszervezésben töltenek be szerepet. Meghívottaink között szerepelt Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is.

 

Filmklub – Románia külföldi filmrendezők szemével

A filmklub keretében olyan dokumentumfilmeket vetítettünk le, amelyekben külföldi rendezők Romániát ábrázolták. Célunk az volt, hogy a média által közvetített Románia-percepciót elemezzük.

 
 
 
 

Támogatóink

BGA logo 2022

 

 

Communitas logo vizszintes sotet hatteren

© Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány 1998-2024.

Search