Karrier Panel 2015 – életpálya-vizsgálat 2015

A Karrier Panel kutatás 2015-ben kezdődött és a terveink szerint négy év múlva, 2019-ben folytatódik. A kutatás célja az erdélyi magyar fiatalok életpályájának vizsgálata, konkrétabban a különböző karrier-erőforrások szerepét szeretnénk felmérni a fiatalok szakmai pályájának alakulásában.

Első lépésben az erdélyi magyar középiskolások önkéntességét, iskolán kívüli tevékenységeit és pályaválasztását vizsgáltuk.

A megyei tanfelügyelőségek nyilvántartása alapján egy 1293 iskolai osztályból álló mintavételi keretet állítottunk össze, innen került kiválasztásra 80 osztály, területileg és az iskola nyelvére (önálló magyar / vegyes) reprezentatív módon. Végül 51 osztályt sikerült lekérdezni székelyföldi és észak-erdélyi megyékben. Összesen 1109 középiskolás diák töltötte ki a kérdőívet.

A kutatás a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének együttműködésében valósult meg. Az első felmérés megvalósításában Olaru Júlia, Rusu Szidónia végzős egyetemi hallgatók, Csifó Tibor másodéves egyetemi hallgató, valamint a szociológia, emberi erőforrás menedzsment és antropológia szakos első- és másodéves hallgatók vettek részt. Kutatásvezető dr. Dániel Botond szociológus, óraadó tanár.

A kutatás eredményéből eddig két tanulmány, két szakdolgozat és egy Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat született, ezen kívül a kutatás eredményeit az Erdélyi Társadalom folyóirat 2015-ös műhelykonferenciáján és a BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok 2016 interdiszciplináris műhelykonferenciáján is bemutattuk.

Publikációk:

  • Rusu Szidónia (2017): Vallási mintázatok középiskolások körében in Bodó Barna (szerk): Erdélyi magyar civil évkönyv 2016-2017, Kolozsvár, MCSZESZ, 159-171
  • Vita Emese (2017): Erdélyi magyar középiskolások jövőtervei, különös tekintettel a továbbtanulás feltételeire, Kisebbségi Szemle, 2017/4, 93-112
  • Olaru Júlia (2015): Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Erdélyi Társadalom, 13(2), 2015/2, 85-106
  • Rusu Szidónia (2015): Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Erdélyi Társadalom, 13(2), 2015/2, 107-125
  • Olaru Júlia (2015): Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociológia szak
  • Rusu Szidónia (2015): Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociológia szak
  • Rusu Szidónia (2015): Középiskolások önkéntességi hajlama. ETDK dolgozat, XVIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociológia-Politológia szekció – részvétel.

Konferencia előadások:

  • Olaru Júlia: Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Ifjúság és Sport a társadalmi változások és kihívások tükrében - Erdélyi Társadalom műhelykonferencia, 2015 november, Kolozsvár, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, KAB Szociológia és Demográfia Szakbizottság.
  • Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körébenIfjúság és Sport a társadalmi változások és kihívások tükrében - Erdélyi Társadalom műhelykonferencia, 2015 november, Kolozsvár, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, KAB Szociológia és Demográfia Szakbizottság.
  • Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok - Interdiszciplináris Műhelykonferencia, 2016. március 18-19, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

Kapcsolódó hírek:

Please publish modules in offcanvas position.