Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején

Vallaskutato Intezet logo hu 3kics4A koronavírus-járvány az egyházakat is nehéz helyzetbe hozta, elvágva a hívek és lelkészek közötti személyes kapcsolatok lehetőségét, megnehezítve az egyházak alapfeladatainak ellátását. A kihívással szembesülő lelkészek főleg az internet nyújtotta lehetőségekkel éltek, újítások széles skáláját alkalmazva, nem kis feladat elé állítva ezzel híveiket is, akiknek az online közvetítésekbe való bekapcsolódás lehetőségeinek elsajátítása mellett azt is ki kellett találni, hogy otthonuk miként váljon az istentiszteletek és szentmisék szakrális helyszínévé. Az így kialakult helyzet feltérképezésére indított online kérdőíves kutatást a kolozsvári Valláskutató Intézet Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején címmel, arra a kérdésre keresve választ, hogy a kijárási tilalom következtében hogyan változott meg az erdélyi magyarok gyülekezeti élete, valamint egyéni hitélete, vallásgyakorlata.

A kérdőív külön részeket tartalmaz hívek és lelkészek számára. A lelkészek esetében a gyülekezeti/plébániai élet fenntartása érdekében hozott megoldásokra és az ezek alkalmazása alatt felmerült akadályokra, nehézségekre kérdez rá. A hívek esetében pedig arra szeretne válaszokat kapni, hogy milyen gyakran és milyen módon kapcsolódtak be az élő istentiszteletek/szentmisék közvetítéseibe, és milyen esetleges kellemetlenségekbe ütköztek ezek követése során.

A május 2.-ig kitölthető kérdőívet az alábbi linken lehet elérni:

Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején - kérdőív

Erdélyi Magyar Középiskolások 2020

Középsulis vagy (vagy ismersz erdélyi középsulisokat) és szeretnéd jobban érteni, mire használják a 9-12. osztályosok az internetet és az okostelefonjukat, illetve, hogy mennyire környezettudatosak? 📱🌍

Ha igen, kérünk segíts az Erdélyi szintű kutatásunkban, amiből hamarosan ti is és mi is megtudhatjuk ezeket. Ha idődből kitelik az otthoni önkéntes karantén alatt, kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet!

https://maxweber.ro/kutatas/index.php/423932?newtest=Y

Sokat segíthetsz azzal is, ha megosztod a posztot és elküldöd üzenetben 9-12 osztályos ismerőseidnek! LEGYETEK TI AZOK A SZERENCSÉSEK A BARÁTAIDDAL, akik a kitöltéssel, illetve a megosztással VIBE Fesztivál bérletet nyernek! A kitöltők között összesen 7️ VIBE bérletet sorsolunk ki, valamint további 3️-at a megosztók között. A kitöltők és megosztók között pedig 🔟 db 50 lejes fogyasztást🍹 is kisorsolunk, illetve minden kitöltő, aki ebben a periódusban vásárol VIBE bérletet, 20 százalékos kedvezményben részesül.✨

Köszönjük a segítségeteket! Találkozunk a VIBE-on!

Electric Castle

Az Electric Castle-kutatás ötletét az évek óta megszervezésre kerülő Sziget és Félsziget Fesztivál-vizsgálat sorozata ihlette. A fesztiválkutatások kiváló terepnek bizonyulnak napjaink fiataljainak megismeréséhez: a fiatalok szabadidős tevékenysége mellett egy sor, a fiatalokat aktuálisan érintő kérdéskör vizsgálata is lehetővé válik.

Az Electric Castle Fesztiválon 2016-ban második alkalommal került sor kérdőíves adatfelvételre, amelynek célja a fiatalok fogyasztói profiljának megrajzolása. Kutatásunkkal alapvetően a következő kérdésekre próbálunk meg választ kapni:

 • Milyen fogyasztói, illetve életstílus szerinti csoportok különböztethetők meg?
 • Mi jellemző az egyes csoportok fogyasztói státusára/magatartására?
 • Milyen a fesztivál szolgáltatásainak megítélése?

Karrier Panel 2015 – életpálya-vizsgálat 2015

A Karrier Panel kutatás 2015-ben kezdődött és a terveink szerint négy év múlva, 2019-ben folytatódik. A kutatás célja az erdélyi magyar fiatalok életpályájának vizsgálata, konkrétabban a különböző karrier-erőforrások szerepét szeretnénk felmérni a fiatalok szakmai pályájának alakulásában.

Első lépésben az erdélyi magyar középiskolások önkéntességét, iskolán kívüli tevékenységeit és pályaválasztását vizsgáltuk.

A megyei tanfelügyelőségek nyilvántartása alapján egy 1293 iskolai osztályból álló mintavételi keretet állítottunk össze, innen került kiválasztásra 80 osztály, területileg és az iskola nyelvére (önálló magyar / vegyes) reprezentatív módon. Végül 51 osztályt sikerült lekérdezni székelyföldi és észak-erdélyi megyékben. Összesen 1109 középiskolás diák töltötte ki a kérdőívet.

A kutatás a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének együttműködésében valósult meg. Az első felmérés megvalósításában Olaru Júlia, Rusu Szidónia végzős egyetemi hallgatók, Csifó Tibor másodéves egyetemi hallgató, valamint a szociológia, emberi erőforrás menedzsment és antropológia szakos első- és másodéves hallgatók vettek részt. Kutatásvezető dr. Dániel Botond szociológus, óraadó tanár.

A kutatás eredményéből eddig két tanulmány, két szakdolgozat és egy Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat született, ezen kívül a kutatás eredményeit az Erdélyi Társadalom folyóirat 2015-ös műhelykonferenciáján és a BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok 2016 interdiszciplináris műhelykonferenciáján is bemutattuk.

Publikációk:

 • Rusu Szidónia (2017): Vallási mintázatok középiskolások körében in Bodó Barna (szerk): Erdélyi magyar civil évkönyv 2016-2017, Kolozsvár, MCSZESZ, 159-171
 • Vita Emese (2017): Erdélyi magyar középiskolások jövőtervei, különös tekintettel a továbbtanulás feltételeire, Kisebbségi Szemle, 2017/4, 93-112
 • Olaru Júlia (2015): Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Erdélyi Társadalom, 13(2), 2015/2, 85-106
 • Rusu Szidónia (2015): Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Erdélyi Társadalom, 13(2), 2015/2, 107-125
 • Olaru Júlia (2015): Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociológia szak
 • Rusu Szidónia (2015): Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében. Szakdolgozat. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociológia szak
 • Rusu Szidónia (2015): Középiskolások önkéntességi hajlama. ETDK dolgozat, XVIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, Szociológia-Politológia szekció – részvétel.

Konferencia előadások:

 • Olaru Júlia: Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, Ifjúság és Sport a társadalmi változások és kihívások tükrében - Erdélyi Társadalom műhelykonferencia, 2015 november, Kolozsvár, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, KAB Szociológia és Demográfia Szakbizottság.
 • Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körébenIfjúság és Sport a társadalmi változások és kihívások tükrében - Erdélyi Társadalom műhelykonferencia, 2015 november, Kolozsvár, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, KAB Szociológia és Demográfia Szakbizottság.
 • Rusu Szidónia: Önkéntességi mintázatok az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében, BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok - Interdiszciplináris Műhelykonferencia, 2016. március 18-19, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

Kapcsolódó hírek:

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.